Creació i desenvolupament d’imatge corporativa. Flyers, Posters, Tarjetes, Díptics, Displays, Packaging, etc.

Treballs per Borges Fruits Secs i Bic Graphic Europe.

Treballs per Associacions Culturals de la ciutat de Tarragona.

Creatiu per Pixel&Comunicació i Estudi Eloi F.