SUPER PLASTIC HUNTER

Tota la imatge que envolta el superheroi activista, està inspirada en dos nuclis. Un vers l’estil de l’escut de Superman, i l’altre, vers la iconografia del reciclatge. Resultant el símbol següent:

La Marca

 He confeccionat la imatge i la marca d’aquest superheroi ecològic. A continuació desenvolupo l’imagotip del Super Plastic Hunter i la seva normalització, juntament amb les proves de colors i aplicacions.

Logo Super Janter

La Disfressa

He desenvolupat una disfressa per realitzar les accions performàntiques del superheroi activista.

Primera Acció

El passat 29 de Novembre de 2020, vaig presentar en públic, a la Cadena Humana per salvar el Sanatori i el litoral entre La Savinosa i l’Arrabassada. La marabellosa fotògrafa Alba Rodríguez m’ha fet el reportatge de la performance: