Art efímer i land-art als Instituts.

Taller a l’Institut de Torreforta, barri de Tarragona, l’any 2014. Activitat dins el marc del Big Draw Tarragona 2014.

Projecte relacionat amb el de Diàleg als terrats, de l’apartat street art & installations del menú principal del web.